Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2011

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku
Zmiana do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór oferty
Wzór umowy

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 1

Pozwolenie wodno-prawne

Wzór umowy - zmodyfikowany

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o udziale podwykonawców

Wzór oferty

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wzór oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Miesięczna karta rozliczeniowa

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Uszew "Uszwica - Poręba"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o udziale podwykonawców
Wzór oferty
Wzór umowy
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
Przedmiar robót

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Lewniowa "Wąwóz"
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o udziale podwykonawców
Wzór oferty
Wzór umowy
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
Przedmiar robót

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Gnojnik "Stara Wieś"
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o udziale podwykonawców
Wzór oferty
Wzór umowy
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
Przedmiar robót
Przekrój konstrukcyjny
Dokumentacja techniczna

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Gnojnik "Pod Krzyż"
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o udziale podwykonawców
Wzór oferty
Wzór umowy
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Gnojnik "Stara Wieś"
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o udziale podwykonawców
Wzór oferty
Wzór umowy
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
Przedmiar robót
Przekrój konstrukcyjny
Dokumentacja techniczna