Menu główne

Parafia Gnojnik

Jako datę powstania parafii dokumenty podają rok 1160, jednak sam dokument erekcyjny nie zachował się (prawdopodobnie został spalony podczas najazdu przez wojska Rakoczego w 1657 roku). Gnojnik wymieniany jest również w zapisach historycznych dokumentujących oddawanie dziesięciny przez wsie – mianowicie w kronice Wincentego Kadłubka z 1215 roku (Gnojnik jest tu wymieniony na pierwszym miejscu, co może oznaczać, że wieś była w owych czasach potęgą gospodarczą). Pierwsza – nie budząca żadnych wątpliwości - wzmianka o istnieniu kościoła i parafii pochodzi ze spisu Świętopietrza z 1325 roku.

Przez wszystkie lata istnienia parafia ciągle się rozwijała – przetrwała najazd wojsk siedmiogrodzkich, lata wojen światowych oraz ciężkie czasy komunistycznego ucisku.
Dzisiaj serce parafii bije mocno, o czym świadczyć może rozpoczęcie bardzo trudnego zadania, jakim jest budowa nowej świątyni p.w. Matki Bożej Fatimskiej. Symboliczny początek budowy nastąpił 30 października 2004, kiedy to ks. bp Stanisław Budzik dokonał uroczystego poświęcenia krzyża oraz placu budowy, natomiast „pierwsza łopata” została wkopana 8 maja 2006 roku. Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił Ojciec Święty Benedykt XVI podczas mszy św. na krakowskich Błoniach w dniu 28 maja 2006 roku.

Obecnie parafia liczy 2444 wiernych, dla których posługę duszpasterską pełni trzech kapłanów. Funkcję proboszcza sprawuje od 2002 roku ks. Marian Zapiór.


Kontakt:
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. świętego Marcina bpa
32-864 Gnojnik
tel.: (0-14) 68 69 390 (plebania)
e-mail:
e-mail:
Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po mszy św., a w nagłych przypadkach - o każdej porze