Menu główne

Parafia Gosprzydowa

Pierwsza informacja o gosprzydowskiej parafii pojawiła się u Jana Długosza pod datą 1325 roku. Dokumenty parafialne podają, że do założenia parafii przyczynił się właściciel Gosprzydowej, Mikołaj Wielogłowski. Pierwszy kościółek był pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jak podają dokumenty, pod koniec XV wieku przy kościele funkcjonowała szkoła parafialna i szpital (przytułek) parafialny.

W 1697 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza rozpoczęto budowę nowego kościoła. Z drzewa modrzewiowego postawiono świątynię, której patronką została św. Urszula. Ufundowano też dzwony i obraz Matki Bożej Łaskawej. Również dla organisty wybudowano dom niedaleko kościoła. W 1801 naprzeciw kościoła ówczesny proboszcz wymurował plebanię, pod koniec wieku przeniesioną na miejsce, w którym się obecnie znajduje. W 1938 roku postawiono nowy dom parafialny z mieszkaniem dla organisty.

W latach powojennych, mimo wrogiej Kościołowi polityce państwa, mieszkańcy Gosprzydowej troszczyli się o swoją świątynię. Dobudowano kaplicę i ganek przed głównym wejściem oraz kaplicę na Ratowskim, zakupiono drugi dzwon do dzwonnicy, a także przeprowadzono prace remontowe wewnątrz kościoła.

W ostatnich latach dokonano wymiany dachu na świątyni oraz wyremontowano dzwonnicę i organy. Zakupiono też nowy dzwon o imieniu „Florian”. Z powyższej historii, wynika iż mieszkańcy Gosprzydowej oraz kolejni proboszczowie od wieków bardzo troszczyli się o swój parafialny kościół, co zostało docenione poprzez nadanie kościołowi w 2005 roku tytułu „Zabytek zadbany”.

Obecnie funkcję proboszcza parafii Gosprzydowa pełni ks. Krzysztof Klimczak.


Kontakt z parafią:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli z Towarzyszkami
Gosprzydowa 45
32-864 Gnojnik
tel.: (14) 66 48 202