Menu główne

Bezpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt pomocy utworzono również w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku.

Na terenie Powiatu Brzeskiego utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP). Jeden z tych Punktów usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w pozostałych dwóch PNPP, prowadzonych przez organizację pozarządową, porad udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku 32-864 Gnojnik 363, pokój nr 2 (parter)
funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:

wtorek w godzinach od 11:30 do 15:30,


czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30,

co drugi piątek (tj. 10 i 24 stycznia, 7 i 21 lutego, 6 i 20 marca, 3 i 17 kwietnia, 15 i 29 maja, 12 i 26 czerwca, 10 i 24 lipca, 7 i 21 sierpnia, 4 i 18 września, 2,16 i 30 października, 13 i 27 listopada, 11 grudnia) w godzinach od 11:30 do 15:30 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)


PNPP Nr 2 i Nr 3 został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji Stowarzyszenie Sursum Corda ("w górę serca"), z siedzibą w Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz- nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa, również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla Mieszkańców Powiatu Brzeskiego

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego.

Punkty na terenie Powiatu Brzeskiego, w których jest udzielona nieodpłatna pomoc prawna ich usytuowanie oraz wykaz dyżurów w 2020 roku.