Menu główne

Droga "Działki za Plebanią" Gnojnik

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - logo

Remont drogi gminnej nr 250430 K w km 0+000 -  0+398 w miejscowości Gnojnik, Gmina Gnojnik

DOFINANSOWANIE: 185 105,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 292 417,74 zł

Celem projektu był remont drogi gminnej „Działki za Plebanią” na odcinku 0,398 km w msc. Gnojnik. W ramach inwestycji zostały wykonane roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa wraz z nawierzchnią bitumiczną. Ponadto, wykonano prace związane z oczyszczeniem drogowych rowów odwadniających z wyprofilowaniem skarp.

Relacja z zakończenia inwestycji