Menu główne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lokalizacja:
Gnojnik 409
Współrzędne: 49°53'32.2"N 20°36'53.4"E

Godziny otwarcia:

sobota w godz. 8.00-12.00
poniedziałek(od 1 listopada do 31 marca) w godz. 12.45-16.45
(od 1 kwietnia do 31 października) w godz. 14.00-18.00

Mieszkańcy Gminy Gnojnik objęci systemem gospodarowania odpadami mogą przywieźć do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
    • przeterminowane chemikalia – np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe
    • świetlówki i żarówki,
    • zużyte baterie i akumulatory,
    • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
    • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
    • odpady zielone – tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki, nie zagnite i niesfermentowane, bez zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.
    • odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp.
    • popiół,
    • przeterminowane leki,
    • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (nie zmieszane: np. gruz, okna, płytki, panele, itp.) - limit do 1 m3 rocznie na gospodarstwo domowe
    • zużyte opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków – limit do 5 szt. rocznie na gospodarstwo domowe,
    • makulatura (duże tekturowe pudła, kartony, książki, itp., które nie mieszczą się do niebieskiego worka),
    • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

PSZOK nie jest dostępny dla firm, osób z poza gminy, osób prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą oraz instytucji (szkoły, przedszkola, parafie itp.)

Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadu, jeżeli jego ilość wskazuje na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe osoby przekazującej lub jeżeli przywożone są odpady, które odbiera firma Dimarco!
Oddający odpady powinien zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy rozładunku i przeniesieniu cięższych śmieci. Należy również mieć na uwadze, że przywieziony popiół należy własnoręcznie przeładować do wskazanego przez pracownika PSZOK kontenera.
Odpady bio przywozimy we własnych workach.