Menu główne

Podatki 2021

Do celów podatkowych na 2021 rok przyjeto stawki:

- podatek od nieruchomośći na 2021 rok obowiązują stawki z 2020 roku

Uchwała Nr. XI/110/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok., w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik.

- podatek rolny: cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wyniosła 58,55 zł za 1 dt

- podatek lesny: cena drewna ogłoszona przez prezesa Gus wyniosła 196,84 zł za  m3

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne określone w nw. rozporządzeniach:

•z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
•z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
•z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).