Menu główne

Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł

Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Zapytanie ofertowe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsługa bankowa budżetu Gminy Gnojnik i podległych jej jednostek organizacyjnych w 2022 roku

Zapytanie ofertowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzanie projektem pn. Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku

Zapytanie ofertowe

------------------------------------------------------------------------------------------------

„Łączy nas kultura” – zakup wyposażenia dla podmiotów działających w sferze kultury, celem budowy i rozwoju oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Śliwkowego Szlaku

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

---------------------------------------------------------------------------------------

Zakup i dostawa drona do monitorowania jakości powietrza w Gminie Gnojnik

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

---------------------------------------------------------------------------------------

Zakup i dostawa drona do monitorowania jakości powietrza w Gminie Gnojnik

Zapytanie ofertowe

----------------------------------------------------------------------------------------

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej nr 75 w msc. Zawada Uszewska i Gnojnik – Oświetlenie dedykowane

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

---------------------------------------------------------------------------------------

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnojnik"

Zapytanie ofertowe

Założenia do projektowania

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o ponowynym wyborze oferty.pdf