Menu główne

Rada Gminy Gnojnik kadencji 2018 - 2023

Tryb pracy Rady Gminy określa Uchwała nr XLI/377/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Treść uchwały

Przewodniczący Rady Gminy
Prus Paweł

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Kuc Maria

Radni:
Czuba Jacek
Gnyla Władysław
Hołyst Kazimierz
Kozdrój Małgorzata
Kuras Kamil
Myszka Henryk
Pabjan Monika
Pawełek Barbara
Stolarczyk Anna
Świerad Szymon
Tekiela Paweł
Wiśniowski Krzysztof
Ząbkowski Mieczysław

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gnojnik
Hołyst Kazimierz – Przewodniczący
Ząbkowski Mieczysław
Kozdrój Małgorzata
Pawełek Barbara
Stolarczyk Anna

Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik
Stolarczyk Anna – Przewodnicząca
Kuc Maria
Świerad Szymon
Myszka Henryk
Prus Paweł
Kuras Kamil

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik
Tekiela Paweł – Przewodniczący Komisji
Myszka Henryk
Świerad Szymon
Pabjan Monika
Kozdrój Małgorzata
Kuras Kamil
Gnyla Władysław

Komisja Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojnik
Wiśniowski Krzysztof – Przewodniczący
Czuba Jacek
Ząbkowski Mieczysław
Tekiela Paweł
Pabjan Monika
Hołyst Kazimierz
Gnyla Władysław

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojnik
Pawełek Barbara – Przewodnicząca Komisji
Wiśniowski Krzysztof
Czuba Jacek