Menu główne

Stowarzyszenia

Na terenie Gminy Gnojnik działa 28 organizacji pozarządowych, w tym:

 

- 3 koła gospodyń wiejskich:

Koło Gospodyń Wiejskich "Krajanki" z Gnojnika

Koło Gospodyń Wiejskich "Uszwianki" z Uszwi

Koło Gospodyń Wiejskich "Zawadzianki" z Zawady Uszewskiej

 

- 12 stowarzyszeń, działających głównie w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, ochrony zdrowia, ekologii, wspierania rozwoju lokalnych wspólnot

Fundacja Wspierania Aktywności i Zachowania Dziedzictwa Lokalnego "PRO MEMORY"

Stowarzyszenie "Szlakiem Kultury"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Gałęziówka Zacisze”

Stowarzyszenie "Wieś Naszych Marzeń"

Stowarzyszenie "Łączy nas Uszew"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa "Z Nami Łatwiej"

Stowarzyszenie "Gnojnik mam na myśli"

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Globus"

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna"

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój”

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"

 

- 5 klubów sportowych oraz 1 uczniowski klub sportowy

Ludowy Klub Sportowy "Pagen"

Ludowy Klub Sportowy "Uszew"

Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Lewniowa

Ludowy Klub Sportowy "Wulkan" Biesiadki

Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Gosprzydowa

Uczniowski Klub Sportowy "Piratki"

 

 

- 7 ochotniczych straży pożarnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Gnojniku

Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiadkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Gosprzydowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewniowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Uszwi

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Żerkowie