Menu główne

Informacje z otwarcia ofert 2019

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik "

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej: „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zawada Uszewska”

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik"

"Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie"

"Wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa"

 "Remont – modernizacja dróg gminnych prowadzących do gruntów rolnych"

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną  i przedszkolną w Uszwi – Etap II – stan wykończeniowy”

„Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - I etap”

 „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy”.

 „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy”.

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik”

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik”

„Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną
w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy”.

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku