Menu główne

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży

Gmina Gnojnik rokrocznie uczestniczy w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego. Gminny harmonogram zawodów dostosowany jest do kalendarza powiatowego. W danym roku szkolnym realizowane są turnieje piłki halowej, koszykówki, tenisa stołowego, piłki ręcznej, piłki nożnej na Orliku, czwórboju, a także zawody biegowe i szachowe. Od kilku lat gmina gości również zawodniczki z całego województwa startujące w pokazie grup cheerleaders.

Szkoły podstawowe oraz gimnazjalne zawsze chętnie biorą udział w zawodach, czy to drużynowych, czy indywidualnych, walcząc o medale i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Gnojnik. Od 2012 roku nad organizacją zawodów wspólnie pracują placówki oświatowe-gospodarze zawodów oraz Urząd Gminy w Gnojniku.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z zawodów sportowych realizowanych w danym roku szkolnym:

- sezon 2018/2019;

- sezon 2017/2018;

- sezon 2016/2017.