Menu główne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej

Dyrektor - mgr Tadeusz Kowalczyk

Kontakt:
adres: Gosprzydowa 155, 32-864 Gnojnik
tel/fax: (14) 68 49 168
e-mail:
adres www: szkola.gosprzydowa.pl

10 lutego 1877 roku dzięki staraniom ks. Piotra Ciszka, na mocy dekretu erekcyjnego wydanego przez Krajową Radę Szkolną rozpoczęto nauczanie w szkole etatowej w Gosprzydowej. W sierpniu 1909 r. Rada Szkoły otrzymała od pana Henryka Albrechta - inżyniera budowlanego z Bochni kosztorys budowy nowej szkoły. Stanęła ona już w następnym roku, wybudowana pod nadzorem Jana Krajewskiego.

Różnie toczyły się losy tej placówki. Przetrwała burzliwe dzieje I i II wojny światowej, czasy biedy i prześladowań. W tym najtrudniejszym dla polskiego szkolnictwa okresie, na zawsze na kartach historii szkoły w Gosprzydowej zapisały się nazwiska takich nauczycieli jak: Ludwik Gierz (kierownik) i jego żona Stanisława, Maria Glodt, Elżbieta Grzymek i Antonina Wołek. Po wojnie, aż do dnia dzisiejszego budynek szkoły był wielokrotnie remontowany, modernizowany i rozbudowywany.

Opracowano na podstawie: www.szkola.gosprzydowa.pl.