Menu główne

Sala gimnastyczna w Lewniowej

Obiekt ukończony w 2013 roku. Zlokalizowano w nim boisko z płytą o wymiarach 12x24 m, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz trybuny dla kibiców.

Sala znajduje się obok budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Lewniowej, służąc lokalnej społeczności.