Menu główne

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach

Dyrektor - mgr Dorota Pałka

Kontakt:
adres: Biesiadki 58, 32-864 Gnojnik
tel.fax: (14) 68 60 161
e-mail:
adres www: szkolabiesiadki.edu.pl

Szkoła parafialna w Biesiadkach została założona w 1849 roku. W 1891 roku powstał nowy murowany budynek placówki, który sukcesywnie wzbogacał się o piętro oraz ganek. Od 1893 roku patronem szkoły jest św. Jan Kanty.

W latach II wojny światowej budynek zasiedliły wojska niemieckie. W 1956 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły od strony północnej, rok później przeprowadzono elektryfikację.
Kolejną ważną datą w historii placówki jest 1 września 2001 roku, kiedy to Rada Gminy w Gnojniku wydaje Akt Założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biesiadkach.

Kolejne lata to czas remontów – zamontowania nowego dachu, remontu korytarzy, świetlicy, sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, założenia gabinetu lekarskiego, Izby Regionalnej oraz radiowęzła. 18 września 2006 roku odbyły się połączone uroczystości: 150-lecia powstania placówki, nadania szkole imienia św. Stanisława Kostki, poświęcenia sztandaru oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Opracowano na podstawie: www.szkolabiesiadki.edu.pl.