Menu główne

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej – Oddział w Gnojniku

32-864 Gnojnik 82

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej – Oddział w Gnojniku powstał w 2007 roku z inicjatywy księdza wikariusza Piotra Barczyka. Oddział podlega KSM DT z siedzibą w Tarnowie.

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Za jeden z podstawowych obszarów swego działania Stowarzyszenie uznaje pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza poprzez stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka. Dlatego członkowie stowarzyszenia organizują korepetycje, a także starają się zapewnić młodzieży alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Dlatego właśnie powstał ośrodek dla młodzieży Betania funkcjonujący w Gnojniku. Jest to miejsce spotkań, rozmów i wspólnej zabawy. W ośrodku można pograć w bilard czy zorganizować dyskotekę. Przy Betanii znajduje się również plac zabaw.  Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości, dbanie o rozwój fizyczny jest ważnym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie.

Organizacja włącza się aktywnie w  rozwijanie życia religijnego m.in. poprzez szerzenie nauki społecznej Kościoła, wprowadzanie jej w życie oraz zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży. Ponadto Stowarzyszenie w swoich działaniach dąży do zapoznawania się z dorobkiem kultury narodowej i twórczego angażowania się w rozwój życia kulturalnego, a także dba o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowania na co dzień), troszczy się o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

* Informacje pochodzą od członków Stowarzyszenia