Menu główne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi

Dyrektor - mgr Barbara Kondziołka

Kontakt:
adres: 32-865 Uszew 205
tel/fax: (14) 68 69 150
e-mail:
adres www: szkola.uszew.pl

Szkoła w Uszwi powstała 29 kwietnia 1860 r. dzięki staraniom tutejszego proboszcza ks. Jana Mrożka. Dokumenty dotacyjne wskazywały, że obowiązek utrzymania szkoły spoczywa na dwóch gminach: Uszew i Zawada Uszewska, które tworzyły  jeden obszar szkolny. Budynek placówki wystawiono już 14 listopada 1860 r. Pierwszym nauczycielem został Ambroży Wróblewski, tutejszy organista, pod którego opieką znalazło się 114 uczniów.

Rok 1875 przyniósł zmiany w ustawodawstwie szkolnym - Rada Szkolna Krajowa na nowo zorganizowała tutejszą szkołę (zwaną dotąd trywialną), nadając jej miano szkoły ludowej pospolitej. Niestety, budynek szkolny wskutek ciasnoty nie spełniał już odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć. Dzieci musiały się uczyć w izbach wynajętych od gospodarzy. Trudne warunki lokalowe przyspieszyły podjęcie decyzji o wzniesieniu nowego budynku dla potrzeb szkoły, który stanął na działce darowanej przez barona Jana Goetza-Okocimskiego. Prace budowlane trwały rok, a uroczystego poświęcenia dokonano 3 września 1911 r. W związku z przypadającą w 1910 r. 500. rocznicą zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem szkole nadano patrona, króla Władysława Jagiełły.

Gdy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa, szkołę zajęło wojsko austriackie, urządzając tu szpital polowy. Dzięki staraniom kierownika szkoły Ludwika Capika udało się uratować przed dewastacją zarówno budynek szkolny, jak i sprzęt. W czasie II wojny światowej w szkole zakwaterowano oddziały wojsk niemieckich. Nauczyciele podjęli jednak starania o wznowienie nauki. Udało się to dopiero po 5 stycznia 1940 r.

Lata powojenne przyniosły dalszy rozwój szkoły – placówkę przemianowano na ośmioklasową, utworzono bibliotekę. W lipcu 1970 r. ruszyły prace przy budowie  Domu Nauczyciela.  Wtedy też rozpoczęła się  rozbudowa i remont budynku szkolnego obejmujący: dobudowę piętra, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, założenie instalacji c.o. oraz sanitariatów. W następnych latach oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną z boiskiem do siatkówki i koszykówki.

W latach 90. ówczesna dyrektor szkoły p. Anna Szot zainicjowała tradycję Święta Szkoły obchodzonego corocznie 14 listopada. Z tej okazji na wspólne świętowanie zapraszano gości: młodzież wraz z wychowawcami ze szkoły w Zaborowiu, Krzeszowicach i czeskim Hnojniku.