Menu główne

Parafia Uszew

Parafia Uszew obejmuje dwie wsie: Uszew (ok. 1490 wiernych) oraz Zawadę Uszewską (ok. 500 wiernych).

Parafia w Uszwi powstała w początkach XIV wieku, kiedy to rozpoczęła się budowa kościoła pw. Wszystkich Świętych (ok. 1325 roku). Od początku istnienia przy parafii prowadzona była szkoła parafialna, w której uczono dzieci podstawowych modlitw, śpiewu kościelnego czy służenia do mszy, a tym samym czytania i pisania.

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. Uszew znalazła się pod panowaniem austriackim, a proboszcz został mianowany urzędnikiem stanu cywilnego. W parafii Uszew metryki urodzin zaczęto prowadzić od 1772 r., zaś małżeństw i zgonów od 1784 r.

Na początku XIX wieku pożar strawił drewnianą świątynię, a na jej miejscu zbudowano nową p.w. św. Floriana Męczennika. W II połowie XIX w. dzięki staraniom ówczesnego proboszcza parafii i dziekana ks. Jana Mrożka otwarto w Uszwi szkołę trywialną, w której uczył organista Ambroży Wróblewski.

W kolejnych latach istnienia parafii podjęto się renowacji kościoła, przeprowadzonej za proboszczowania ks. Wojciecha Rogoziewicza. Częściowo jego wysiłek został zniweczony przez zniszczenia na początku i w końcowym okresie I wojny światowej. Na plebanii mieszkał wówczas sztab wojsk austriacko- niemieckich z księciem Ferdynandem na czele. W okresie międzywojennym proboszcz ks. Michał Wieliński doprowadził do sfinalizowania w 1930 r. ważnej dla parafii transakcji, jaką było kupno zabudowań i gruntów dworskich od Jana Goetza - Okocimskiego.

Od końca II wojny światowej po dzień dzisiejszy w parafii Uszew prowadzone są poważne przedsięwzięcia inwestycyjne związane z kościołem oraz obiektami towarzyszącymi. Przeprowadzono między innymi remont plebanii, wieży kościelnej i dachu, kaplicy cmentarnej, odwodnienie kościoła i osuszenie murów, powiększono parking przed kościołem, zakonserwowano i odnowiono ołtarze i polichromię kościoła przy zachowaniu wszystkich obrazów i fresków, wykonano nową posadzkę z granitu brazylijskiego, odnowiono elewację świątyni oraz wykonano nowy chodnik procesyjny wokół kościoła z kostki brukowej. Wszystkie prace zostały sfinansowane przez parafian, przy wsparciu uszewskiej Polonii.

W dziejach parafii należy również odnotować przybycie do niej w 1966 roku sióstr Józefitek, które opiekują się kościołem.

Obecnie funkcję proboszcza parafii Uszew pełni ks. Jan Kudłacz, którego w służbie duszpasterskiej wspiera dwóch kapłanów.


Kontakt z parafią:
Parafia p.w. Świętego Floriana Męczennika w Uszwi
32-865 Uszew
Tel. na plebanię – (14) 68 69 300
Tel. do sióstr Józefitek – (14) 68 69 250