Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Uroczystość w Biesiadkach

  Tuesday, 19 September 2017r. Oświata

  Trzy powody do świętowania miała 18 września br. społeczność szkolna Biesiadek. Jubileusze 160-lecia istnienia szkoły oraz 10-lecia nadania placówce imienia św. Stanisława Kostki stały się również okazją do uroczystego otwarcia nowej sali gimnastycznej.

  Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową i fotograficzną z uroczystości w Biesiadkach:

  Galeria zdjęć

  Relacja Telewizji Tarnowska.tv:

  Artykuł ze strony Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesiadkach:

  18 września br. przezywaliśmy szczególne chwile, które na stałe zapiszą się na kartach historii naszej szkoły, środowiska lokalnego, gminy i powiatu. W roku jubileuszu 160-lecia istnienia szkoły oraz w dniu jej patrona miało miejsce uroczyste otwarcie nowej hali sportowej wraz z zapleczem i biblioteką szkolną. Sfinalizowane zostało długo oczekiwane przez nas przedsięwzięcie - nowa hala sportowa, która pozwoli wychowankom szkoły rozwijać pasje i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea. Będzie również miejscem organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, spotkań, czy uroczystości szkolnych i środowiskowych przez wiele pokoleń młodzieży uczącej się w naszej szkole. Obiekt przyciąga uwagę kolorystyką i szeregiem nowoczesnych rozwiązań, w tym bardzo funkcjonalnym systemem wentylacyjnym i grzewczym.

  W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych Gości. Wśród nich: Radni Województwa Małopolskiego - Wojciech Skruch i Adam Kwaśniak, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Dyrektor Delegatury K O w Tarnowie Artur Puciłowski, Księża: Józef Polak – proboszcz parafii Ducha św. w Nowym Sączu, proboszcz naszej parafii Kazimierz Sroka wraz z księdzem katechetą, księża rodacy: ks. Tadeusz Machał, ks. Stanisław Jewuła oraz ks.Bogusław Woźniak, Starosta brzeski Andrzej Potępa, Wójt Gminy Gnojnik gospodarz uroczystości Sławomir Paterek, Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, Radna Powiatu Brzeskiego Ewa Cierniak - Lambert, Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik Janusz Zych wraz z Radnymi Gminy Gnojnik, Dyrektor Urzędu Pracy w Brzesku Andrzej Mleczko, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Gnojnik, Sekretarz UG w Gnojniku Anna Rachwalik, Dyrektor Referatu Oświaty Andrzej Stańczyk, Dyrektor Centrum Kultury Ewa Świerczek, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gnojnik, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej Marian Piech, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska Bohdan Piotrowicz, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Piotr Słowiak, Komendant Powiatowej Policji w Brzesku Mirosław Moryl, Komendant Komisariatu Policji w Czchowie Piotr Wójciak, Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Ewelina Buda, Sołtys Biesiadek Ryszard Machał wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej, Sołtysi Gminy Gnojnik, Przedstawiciele firm budowlanych, Inspektorzy nadzoru budowlanego, Rada Rodziców szkoły i przedszkola w Biesiadkach, Poczty sztandarowe szkół wraz z nauczycielami, Przedstawiciele środowiska lokalnego, cała Społeczność szkolna.

  Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele parafialnym, pod przewodnictwem księdza Józefa Polaka proboszcza Parafii Ducha św. w Nowym Sączu, który dokonał też poświęcenia budynku hali sportowej. Wójt gminy, Sławomir Paterek przedstawił historię powstania i budowy hali sportowej, zaś dyrektor szkoły Bożena Dorota Pałka w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu sportowego. Dyrektor szkoły wręczyła również pamiątkowe statuetki i podziękowania. Statuetki otrzymali: Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Zych wraz z Radą Gminy, Sołtys Biesiadek Ryszard Machał wraz z Radą Sołecką, Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Gnojnik Leszek Ząbkowski. Podziękowania otrzymali także projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru budowlanego. Kontynuując podziękowania dyrektor szkoły słowa wdzięczności skierowała do Bohdana Piotrowicza Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA w Krakowie za środki przekazane na zakup sprzętu sportowego dla uczniów, a także wieloletnią współpracę.

  Uczniowie szkoły przedstawili scenariusz obrazujący życie św. Stanisława Kostki, a zarazem jego drogę do świętości. Z racji jubileuszu przygotowaliśmy folder opisujący historię i życie szkolne. Otrzymali go wszyscy Goście na zakończenie uroczystości. Zaproszeni  Goście, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości skierowali do społeczności szkolnej listy okolicznościowe i gratulacyjne. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły podziękowała wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość mimo licznych zobowiązań. Drzwi naszej szkoły są zawsze szeroko otwarte – mówiła. Słowa wdzięczności skierowała do  księży dziękując za modlitwę, koncelebrę Mszy św., księdzu Józefowi  Polakowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii, księżom rodakom. Panu organiście za śpiew i akompaniament. Rodzicom i  nauczycielom  za liturgię Mszy św., orkiestrze dętej pod batutą Wiesława Porwisza, zespołowi Piratki pod opieką Małgorzaty Horosin, pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości. Dziękowała uczniom za wspaniałą postawę podczas Mszy św., wymowną  inscenizację o patronie szkoły św. Stanisławie Kostce przedstawiona wspólnie z rodzicami i absolwentami szkoły. Kolejny raz podziękowania skierowała do rodziców za okazaną pomoc i życzliwość w przygotowaniu tego wydarzenia. Na koniec ciepłe słowa uznania i wdzięczności powędrowały do nauczycieli nieszczędzących czasu, sił, pomysłów, pracy i wielkiego zaangażowania w przygotowaniu tej uroczystości. Panie prowadzące uroczystość poprosiły Gości o wpis do Księgi Pamiątkowej, zaś Wójt Sławomir Paterek zaprosił na wspólny obiad.
  Budowa sali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły w Biesiadkach została sfinansowania w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacji i pożyczki z NFOŚiGW oraz środków własnych.

  Źródło: www.szkolabiesiadki.edu.pl.

Galeria