Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

  • Zakończono prace przy budowie przydomowych oczyszczalni

    Wednesday, 8 April 2015r. Inwestycje

    W ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" na terenie naszej gminy powstały 104 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

    Realizacja zadania została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji, natomiast mieszkańcy pokrywali 10% wkładu własnego kosztów kwalifikowanych.

    O wsparcie finansowe mogli ubiegać się właściciele gospodarstw domowych oraz gospodarstw agroturystycznych leżących w obszarach, na których nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Galeria