Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Thursday, 13 February 2014r. Inwestycje

  Gmina Gnojnik złożyła wniosek do NFOŚiGW na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadaniem objętych będzie 108 gospodarstw domowych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie i spełniły warunki udziału w programie.

  Po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i przystąpić do realizacji. Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

  45% - pożyczka z NFOŚiGW

  45% - dofinansowanie z NFOŚiGW

  10% - wkład własny mieszkańców

  Wójt Gminy Gnojnik mówi na temat projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Galeria