Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Informacje na temat przydomowych oczyszczalni

  Tuesday, 10 April 2012r. Inwestycje

  Gmina Gnojnik przygotowuje wniosek do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla ok. 130 gospodarstw domowych, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie.

  W ramach programu gmina ubiegać się będzie o uzyskanie maksymalnego dofinansowania tj. dotacji w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych zadania oraz pożyczki (do 45%). Przypominamy, że mieszkańcy zapłacą jedynie 10% wartości realizacji przedsięwzięcia.

  Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:
  * nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  * przed 2020 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzenia ścieków (obszary poza aglomeracją).

  Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane.

  Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do:
  * zabezpieczenia 10% środków niezbędnych do realizacji zadania;
  * utrzymania PBOŚ w ruchu oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych min. kosztów energii elektrycznej, bądź kosztów usuwania osadów i innych;
  * zachowania i utrzymania trwałości inwestycji przez okres 5 lat od dnia zakończenia robót budowlanych;
  * przekazania Gminie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Szczegółowych informacji na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udziela Referat Inwestycji i Drogownictwa – pokój nr 12, I piętro budynku Urzędu Gminy w Gnojniku, tel. 14 68 69 600 wew. 27).

Galeria